Paperback º جهانی بودن Epub ê

❰EPUB❯ ✰ جهانی بودن Author رامین جهانبگلو – Salovehej.me جهانی بودن پانزده گفت‌وگو با اندیشمندان جهان امروزاین کتاب حاصل گفت‌وگوهای سه سال گذشته از سال ۲۰۰۲ با گروهیEPUB جهانی بودن Author رامین جهانبگلو Salovehej.me جهانی بودن پانزده گفت‌وگو با اندیشمندان جهان امروزاین کتاب حاصل گفت‌وگوهای سه سال گذشته از سال ۲۰۰۲ با گروهی جهانی بودن پانزده گفت‌وگو با اندیشمندان جهان امروزاین کتاب حاصل گفت‌وگوهای سه سال گذشته از سال ۲۰۰۲ با گ.

روهی از اندیشمندان امروز جهان در حوزه‌ی فلسفه و اخلاق، سنت و مدرنیته، دموکراسی و کثرت‌گرایی و فرهنگ و تمدن است ولی موضوع اصلی کتاب بحث درباره‌ی «جهانی بودن» است همه متفکرانی که با آن‌ها گفت‌وگو شده‌است چهره‌هایی هستند با اندیشه‌های جهانی بدین جهت غایت و هدف این گفت‌وگو.

جهانی pdf بودن epub جهانی بودن PDFEPUBروهی از اندیشمندان امروز جهان در حوزه‌ی فلسفه و اخلاق، سنت و مدرنیته، دموکراسی و کثرت‌گرایی و فرهنگ و تمدن است ولی موضوع اصلی کتاب بحث درباره‌ی «جهانی بودن» است همه متفکرانی که با آن‌ها گفت‌وگو شده‌است چهره‌هایی هستند با اندیشه‌های جهانی بدین جهت غایت و هدف این گفت‌وگو.

Paperback  º جهانی بودن Epub ê

Paperback º جهانی بودن Epub ê wikipediرامین جهانبگلو زادهٔ ۱۳۳۵ در تهران فیلسوف ایرانی و ساکن تورنتو کانادا است جهانبگلو فارغ‌التحصیل دکترا فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه بوده و در حال حاضر در دانشگاه تورنتو، علوم سیاسی تدریس می‌کنداو فرزند امیرحسین جهانبگلو، پژوهشگر فلسفه، تاریخ و اقتصاد است رامین جهانبگلو مدرک دکترای خود را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرد بعدها در سال ۱۹۹۹ مدرک پسادکتری خود را در زمینه مطالعات خاورمیانه از دانشگاه هاروارد کسب نموددر شامگاه سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ در بارسلون اسپانیا جایزه صلح سال ۲۰۰۹ سازمان ملل، به جهانبگلو تقدیم شد.

2 thoughts on “جهانی بودن

  1. Ali Ali says:

    Paperback º جهانی بودن Epub ê جهانی pdf, بودن epub, جهانی بودن PDFEPUBپانزده گفتگو با پانزده اندیشمند معاصر به انتخاب رامین جهانبگلو


  2. Pedram Pedram says:

    Paperback º جهانی بودن Epub ê جهانی pdf, بودن epub, جهانی بودن PDFEPUBخواندن این کتاب برای بار دوم بسیار جالب و لذتبخش بوداین که در یک فاصله زمانی 3 ساله چه قدر درک و تحلیل ادم تغییر میکنهان زمان با عقاید جیانی واتیمو احساس نزدیکی میکردم و الآن با امثال فوکویاماکتاب بسیار خوبیست با ساختار یکدست و کاملا هدفمند


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *